Ürün 9Kuşe/PE: Sağlık sektörünün hidrofil sargı bezi ambalaj ihtiyacını karşılamak üzere steril kuşe kağıt ve insan sağlığına uygun polietilen (PE) malzemenin ekstrüzyon yöntemiyle lamine edilmesiyle üretilmektedir.

 

 

 

 

Ürün 5Sülfit/PE: Sağlık sektörünün hidrofil sargı bezi ambalaj ihtiyacını karşılamak üzere steril sülfit kağıt ve insan sağlığına uygun polietilen (PE) malzemenin ekstrüzyon yöntemiyle lamine edilmesiyle üretilmektedir.

 

 

 

 

ürün 23Kuşe/Alu/PE: Sağlık sektörünün alkollü swap mendil ambalaj ihtiyacını karşılamak üzere steril kuşe kağıt, alüminyum ve insan sağlığına uygun polietilen (PE) malzemenin ekstrüzyon yöntemiyle lamine edilmesiyle üretilmektedir.